Festat e Nëntorit, fillon zbatimi i formularëve dygjuhësor

Në Nëntor, në muajin e ngjarjeve të mëdha historike shqiptare për herë të parë Agjencia për mbështëtje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural fillon me zbatimin e formularëve dygjuhësor, me këtë të gjithë të punësuarit dhe bujqit do të mund të bëjne shkresa në gjuhën e tyre amtare.
Falemnderim të veçantë drejtorit të Agjencisë së zbatimit të gjuhës të RMV-së z. Ylber Sela, drejtorit Nikica Baçovski si dhe bashkëpunëtorët tonë që rrumbullaksuam këtë proces të rëndësishëm.
Pa diskutim meritat e kësaj arritje i takojnë liderit tonë kombëtar z. Ali Ahmeti!