Bexheti shpërndau gjashtë vendime për nëpunës administrativ

Kryetari I Komunës së Sarajit z.Blerim Bexheti, shpërndau gjithsejt 6 gjashtë vendime për punësim për nëpunës administrativ, 4 katër nga të cilët janë përmes shpalljes publike dhe 2 dy përmes procedurës interne për avancim.
Nëpunësve të rrinjë Ju dëshirojmë sukses në punë dhe në angazhimet e tyre konform vendit të punës dhe fushëveprimit të detyrave dhe obligimeve në bazë të dispozitave ligjore dhe sistematizimit të vendeve të punës.