Seancë e Komisionit antikorrupsion

Komisioni shtetëror për pengimin e korrupsionit (KSHPK) sot do ta mbajë seancën e 60-të përmes platformës Zum.Komisioni shtetëror për pengimin e korrupsionit (KSHPK) sot do ta mbajë seancën e 60-të përmes platformës Zum.

Në rend të ditës së seancës janë Propozim – proces-verbali nga seanca e 57-të e KSHPK-së nga 17.12.2021, vazhdimi i parë i seancës së 57 të KSHPK-së nga 21.12.2021 dhe Propozim – proces-verbali nga seanca e 57-të e mbajtur më 21.12.2021 – lëndë nga informatorë, si dhe propozim – procesverbali nga seanca e 59-të nga 14.01.2022.

Anëtarët e Komisionit antikorrupsion në seancën e sotme do të debatojnë edhe për veprimin për lëndë konkrete, pas çka, siç u paralajmërua, do të vijojnë pyetje dhe propozime.