Arafat Muharremi riemërohet Drejtor i Drejtorisë së Policisë Financiare

Qeveria e re e Maqedonisë sot e riemëroi Arafat Muaremin Drejtor të Drejtorisë së Policisë Financiare.

Ai këtë Drejtori e udhëheq që nga viti 2018.