Lukarevska: Po intensifikojmë bashkëpunimin me UNDP-në

Në takimin online diskutuam projektin e transferimit të çmimit. Në të kaluarën, nën kujdesin e UNDP, inspektorët tatimorë morën udhëzime praktike nga kolegët në administratën tatimore sllovake mbi analizën e raporteve të çmimit të transferimit.

Sipas planit të veprimit, grupi i punës vijon aktivitetet lidhur me ngritjen e kapaciteteve për kontrollin e çmimeve të transfertave, trajnimin dhe specializimin e inspektorëve, analizën e të dhënave nga deklaratat tatimore dhe llogaritë vjetore dhe përgatitjen e ndryshimeve ligjore në përputhje me shembujt pozitiv në vendet europiane.

U fol edhe për mundësinë që UNDP-ja të mbështesë edhe aktivitetet tjera të PRO-së në drejtim të ngritjes së kapaciteteve dhe fushave ku paraqitet nevoja dhe do të rregullohet me nënshkrimin e Memorandumit të Bashkëpunimit.