Ndryshimet e Ligjit për pagën minimale në seancën e Komisionit ligjvënës-juridik

Në Kuvend sot seancë duhet të mbajë Komisioni ligjvënës juridik.

Në rend dite të Komisionit është Propozim ligji për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për pagën minimale në Republikën e Maqedonisë së Veriut, me procedurë të shkurtuar.