Shënohet Dita ndërkombëtare e gjuhës amtare

Pothuajse gjysma e gjuhëve që fliten në botë janë në rrezik zhdukjeje, ndërsa në globalizim flitet për gjuhë të vogla që përballen me sfidën e ruajtjes. Rëndësia e edukimit dhe mbrojtjes së gjuhëve të vogla i kushtohet Ditës botërore të gjuhës amtare – 21 Shkurt, e caktuar nga UNESKO, Deklarata e së cilës mbi diversitetin kulturor thekson të drejtën e çdo personi për të shprehur dhe krijuar në një gjuhë që zgjedh, veçanërisht në gjuhën e tyre amtare.

Në Institutin për Gjuhë Maqedonase “Kërste Misirkov” për të shtatën vit radhazi u shënua Dita botërore e gjuhës amtare, ndërsa këtë vit festimi u lidh me 150 vjetorin e lindjes së Goce Dellçevit. Në program morën pjesë nxënës nga katër shkollat ​​fillore komunale të Shkupit “Goce Dellçev” nga komunat Qendër, Ilinden, fshati Lubanc në komunën e Butelit dhe Lisiçe e Epërme në komunën e Aerodromit.

“Mëshira për gjuhën kombëtare është borxhi dhe e drejta jonë” dhe “Gjuha është atdheu ynë i vetëm” – me këto dy mesazhe nga Kërste Misirkov dhe Bllazhe Koneski, ministrja e Kulturës Bisera Kostadinovska-Stojçevska i përshëndeti të pranishmit në manifestimin në Institutin. Gjuha amtare është identiteti dhe ADN-ja e çdo njeriu.

Dita ndërkombëtare e gjuhës amtare festohet më 21 shkurt, e shpallur nga UNESKO në sesionin e 30-të të Konferencës së përgjithshme të vitit 1999. Në vitin 2000, 21 shkurti u promovua si Dita e diversitetit gjuhësor dhe kulturor dhe shumëgjuhësisë.

Data u zgjodh në kujtim të demonstratave tragjike të studentëve nga Universiteti i Dakës, të cilët si anëtarë të lëvizjes së gjuhës bengali u vranë nga policia në protestë më 21 shkurt të vitit 1952.