Kuvendi sot do të mbajë tri mbledhje

Kuvendi sot do t’i mbajë mbledhjen e 45, 50 dhe 51-të.

Në rend dite të mbledhjes së 45-të janë propozim – ligjet për ndryshim dhe plotësim të ligjeve për shoqatat tregtare, për lojërat e fatit dhe të lojërave zbavitëse, për mjedisin jetësor dhe për shërbim në Armatën e Republikës së Maqedonisë së Veriut, në lexim të parë.

Deputetët në kuadër të mbledhjes së 50-të do të debatojnë për propozim- ligjin për plotësim të Ligjit për transport në komunikacionin rrugor, me procedurë të shkurtër, propozim i llogarisë përfundimtare të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2020, propozim i strategjisë për barazi gjinore 2021-2026, propozim ligji për procedurën pagesore në lexim të parë, propozim-ligji për pagesë të kompensimit në të holla për viktima nga veprat penale me dhunë në lexim të parë.

Në rend dite të mbledhjes janë edhe ndryshimet dhe plotësimet e ligjeve për lëndë të para minerale, për inspektoratin shtetëror të tregut, për ndërmarrje publike, për bujqësi dhe zhvillim rural. Deputetët do të debatojnë edhe për raportin vjetor për punën e Agjencisë për Mbikëqyrje të Financimit Kapital Pensional në vitin 2020, raportet financiare të Agjencisë për Mbikëqyrje të Sigurimit Kapital Pensional në vitin 2020, raporti vjetor për punën e agjencisë për Mbikëqyrje të Sigurimeve për vitin 2020, raportet financiare të Agjencisë për Mbikëqyrje të Sigurimeve për vitin 2020 dhe raportin vjetor për situatën dhe lëvizjes së tregut të sigurimeve në vitin 2020.

Në kuadër të mbledhjes së 51-të deputetët do të debatojnë për propozim-ligjin për mbrojtje të personave fizikë në lidhje me përgatitjen e të dhënave personale për qëllimet e parandalimit, hetimit, zbulimit ose përndjekjes së veprave penale ose për kryerje të sanksioneve penale, propozim ligji për ndryshime dhe plotësime të Kodit Penal, propozim ligji për avokaturën, për Akademinë për Gjykatës dhe Prokurorë Publikë, propozim – ligji për plotësim të Ligjit të gjuetisë, propozim ligji për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për furnizimet publike, të gjitha në lexim të parë…