Miratohet rritja e pensioneve

U miratuan ndryshimet në ligjin për sigurim pensional dhe invalidor.

84 deputetë votuan “për” përfshirë edhe opozitën.

Ndryshimet erdhën pasi Qeveria njoftoi ndryshimin e metodologjisë për llogaritjen e pensioneve; gjegjësisht 50% e pensionit do të llogaritet në bazë të shpenzimeve të jetesës dhe 50% në bazë të pagës mesatare.

Pushteti e konsideron këtë metodologji sipas modelit zviceran kurse VMRO-DPMNE thotë se është praktikisht metodologjia që ata kanë zbatuar në kohën kur kanë qenë në pushtet.

Në mënyrë plotësuese, secili pensionist për muajt mars, prill dhe maj do të marrë nga 1000 denarë si ndihmë për periudhën e rritjes së çmimeve.