Dimitrievski: Kasami manipulon kur thotë se janë plotësuar kushtet për shpërbërjen e Këshillit

Këshilltari nga radhët e LSDM-së në komunën e Tetovës përmes citimit të tij shpjegon se çfarë po ndodh në këshillin e komunës së Tetovës dhe dëshirën e kryetarit Kasami për të shkuar në zgjedhje.

KRYETARI MANIPULON KUR THOTË SE JANË PLOTËSUAR KUSHTET PËR SHPËRBËRJE TË KËSHILLIT

Sipas nenit 75 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale, Këshilli shpërndahet nëse deri më 31.03 të vitit aktual nuk e miraton BUXHETIN DHE LLOGARIA VJETOR.

Që kjo dispozitë ligjore të hyjë në fuqi, duhet të plotësohen TË DY kushtet KUMULATIVE, dhe Buxheti është miratuar nga Këshilli në dhjetor 2021.

Synimi i ligjvënësit me këtë nen është që të parandalojë bllokimin e punës së komunës nga Këshilli duke mos miratuar Buxhetin dhe Llogarinë Vjetore.

Në rastin tonë nuk kemi bllokadë nga Këshilli, por bllokadë nga Kryetari i Bashkisë!

Është e palogjikshme të lejohen qytetarët të paguajnë mbi gjysmë milioni euro për zgjedhjet e reja për Këshillin vetëm pak muaj pas zgjedhjeve të fundit, sepse kryetari është kokëfortë, ose ia del pa sukses, kështu që nuk ka dorëzuar një faturë vjetore në Këshill.

Sido që të vendoset, ky precedent në vetëqeverisjen lokale do të mbetet për t’u studiuar si shembull i faktit se kryetari i komunës mund ta mbulojë dështimin në menaxhim me një manipulim me të cilin ia kalon fajin Këshillit.