Qeveria ndan 5 milionë euro shtesë për fëmijët nën moshën 6-vjeçare

Të hënën e 4 korrikut, në mbledhjen e 86-të të Qeverisë së Kosovës, është votuar projektligji për edukimin në fëmijërinë e hershme.

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti e cilësoi këtë projektligj të rëndësishëm, teksa theksoi se janë ndarë pesë milionë euro për fëmijët e moshës 0-6 vjet.

“Në planin tonë kemi kushtuar rëndësi dhe për fëmijët 0 deri në 6 vjeç. Që t’u ofrojmë shërbime cilësore këtë vit kemi ndarë 5 milionë euro shtesë”, është shprehur Kurti.

Po ashtu, në këtë mbledhje u mor vendimi që lokalet e gastronomisë që furnizohen me ujë nga ujësjellësi publik të shërbejnë ujë nga çezma.

Gjithashtu, objektet e gastronomisë duhet të pajisen me certifikatë të cilësisë së ujit nga Institutit i Shëndetësisë Publike dhe ta ekspozojnë atë në lokale.

Ministri i Shëndetësisë, Rifat Latifi, tha se e gjitha kjo po bëhet që qytetarët të kenë ujë të shëndetshëm dhe të sigurt për pije.

“Me qëllim që të vendosim standardet normative të ujit për konsum njerëzor dhe në mënyrë që të mbrohet shëndeti i njerëzve që uji të jetë i pastër dhe i shëndetshëm në objektet e gastronomisë: në rastet kur objekti i gastronomisë furnizohet nga ujësjellësi publik, pronari i objektit nuk mund t‘iu ndalojë qytetarëve që të furnizohen me ujë nga rubineti; në rastet kur objekti i gastronomisë nuk furnizohet me ujë nga ujësjellësi publik, pronari i lokalit duhet ta respektojë nenin 7 dhe 8 të udhëzimit administrativ 10/2021 për ujë të destinuar për konsum njerëzor dhe të pajiset me certifikatë të cilësisë së ujit nga IKSHPK dhe të njëjtën ta ekspozojë në lokal”, ka thënë Latifi në mbledhjen e Qeverisë.

Ministri Rifat Latifi kërkoi nga kabineti qeveritar që të miratojnë bordin e ri të këtij fondi.

Po ashtu, Qeveria e Kosovës e ka miratuar propozim-vendimin për nismën legjislative për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për noterinë.

Kurti ka thënë se Ligji do të mundësojë transferimin e noterëve në komunat ku nuk ka noterë.

“Qeveria e vlerëson këtë nismë. Amandamentimi i ligjit është i nevojshëm, pasi do të mundësojë transferimin e noterëve në komunat e tjera të pambuluara me noterë”, ka thënë Kurti në mbledhjen e 86-të të Qeverisë.

E ministrja e Drejtësisë, Albulena Haxhiu shtoi se janë nëntë komuna që nuk kanë fare noter.

“Janë më shumë se nëntë komuna që nuk kanë noter. Në këto rrethana, ligji e parasheh që ministri i Drejtësisë të caktojë një noter në një komunë përkatëse”, tha Haxhiu.

Po ashtu, në mbledhjen e sotme është miratuar udhëzimi administrativ për masat për mbrojtjen e fëmijës kundër faqeve të internetit me përmbajtje pornografike dhe të atyre që e dëmtojnë shëndetin dhe jetën e fëmijës.

Në këtë mbledhje, zëvendëskryeministri për dialog, Besnik Bislimi, ka prezantuar rezultatet e Agjendës për Reforma Evropiane (ERA II) për tremujorin e parë.

Besnik Bislimi, zëvendëskryeministri i parë i Republikës së Kosovës për Integrim Evropian, Zhvillim dhe Dialog

Ai ka treguar para ministrave të kabinetit qeveritar, se agjenda përmban 15 prioritete dhe 254 reforma zbatuese, ndërsa deri më tani janë zbatuar 1/3 e reformave.

” ERA II përmban 15 prioritete, 254 reforma zbatuese. Janë zbatuar 1/3 e reformave. Në zbatim kanë qenë 113 reforma. Akoma nuk kanë nisur së zbatuari. Deri në fund të marsit janë zbatuar projektligji për gjykatë speciale dhe për inspektime. Ka kaluar një vit që nga miratimi i planit ERA II dhe kemi edhe një vit të zbatimit të saj. Është e domosdoshme që projektligjet t’i dorëzoni sa më parë në qeveri”, tha Bislimi.

Më 11 gusht të vitit të kaluar, Qeveria ka marrë vendim për miratimin Planit të Veprimit për zbatimin e Agjendës për Reforma Evropiane (ERA II).

Ky dokument përcakton veprimet e reformave për zbatim të fazës së dytë të prioriteteve politike të dakorduara në mes të Bashkimit Evropian dhe Republikës së Kosovës për procesin e integrimit të Republikës së Kosovës në BE.

Këto prioritete shërbejnë në përmbushjen e detyrimeve të parapara edhe në Marrëveshjen e Stabilizim-Asociimit (MSA).

Prioritetet e ERA II janë negociuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës dhe Komisioni Evropian dhe janë lansuar nga Kryeministri dhe Komisioneri për Politika të Fqinjësisë dhe Zgjerimit. Ato do të zbatohen përmes këtij plani dyvjeçar të veprimit.