Risi: Burgu i Tetovës me Bazen

Ky është njoftimi i drejtorit Havziu:

Kam pranuar detyrën për të udhëhequr dhe për të shërbyer ati institucioni e jo për të mbizotruar e në veçanti dhe pêr të keqpërdorë pozitën që na besohet.

Me ndërgjegje të pastër informojmë familjarët të cilët kanë të afërmit e tyre në Burgun e Tetovës se kujdesemi si për kushtet ushqimore e ato shëndetsore.

Vlen të theksohet renovimi (meremetimi) i të gjithave hapsirave të Burgut duke filluar nga: dhomat e fjetjes, kuzhina, nyjet sanitare, kantina, biblioteka, faltorja, rrojtorja, si dhe në veçanti njësia e pranimit dhe njësia e trajtimit të mbyllur si dhe dezinfektimi i dhomave dhe hapësirave të burgut . E gjithë kjo është pjesë e aktivitetit e stafit të burgut në përgjithësi. Të gjitha proçeset kanë të bëjnë me programet për trajtim dhe resocializim të të dënuarëve ku pasë koncertit dhe turnirëve në sporte si fudbolli, basketboll,shahu,etj, si dhe lëshim të filmave në video bim me. 06.07.2022 për të dënuarit që kanë probleme shëndetsore për masazhe dhe ushtrime trupore u është siguruar bazen ku do ta shfrytëzojnë të dënuarit dhe do të jetë pjesë e programës së sektoritë të resocializimit.