Pritje të gjata në kufi, kolonë deri në 300 metra

Pika kufitare e Dheut të Bardhë numëron deri në 300 metra kolonë.

Qendra Kombëtare për Menaxhimin Kufitar ka njoftuar për gjendjen në vendkalimet kufitare të Kosovës.

Sipas raportit të saj, në pikën kulminante të gjatësisë së kolonës gjendet pika kufitare e Dheut të Bardhë, kolonë e cila ka shkaktuar pritje 60 deri në 70 minuta.

Pas saj, e dyta në rend për nga gjatësia e kolonës është pika e Merdarës me 70 metra.

Pritja në hyrje arrin afatin kohor prej 15 minutash ndërsa dalja, 20 minuta.