Kjo është një ngjarje e madhe, e cila do të jetë baza për të arritur qëllimet tona.

Ne do të jemi vendi i parë në rajon që do të kemi ekipe të forta dhe të pajisura teknikisht për mbrojtjën kibernetike, si dhe direktiva të harmonizuara me standardet e BE-së.