Një gruaje në Berlin dyshohet se iu kërkua një dëshmi se nuk ishte shtatzënë kur aplikoi për të marrë një banesë. Një postim në Reddit, shpërndau pamje nga ekrani që supozohej të tregonin një shkëmbim email tronditës midis një pronari banese nga Berlini dhe një qiramarrësi të mundshëm.

Në pjesën e parë të shkëmbimit, qiradhënësi i përgjigjet një kërkese për shikimin e një apartamenti në rrethin e Schöneberg që është bërë përmes faqes së internetit WG-Gesucht. Megjithatë këtu kishte edhe diçka tjetër. “Ju lutemi, vini re se për të marrë me qira apartamentin, ne kërkojmë prova që asnjë fëmijë nuk do të lëvizë. Për më tepër, duhet të jepni prova që nuk jeni aktualisht shtatzënë”, thuhej në atë adresë.

Megjithëse qiradhënësi dukej se mendonte se nuk kishin bërë asgjë të keqe, ka pikëpyetje të mëdha nëse shkëmbimi do të ishte vërtet i ligjshëm për sa i përket ligjit gjerman të qirasë. Sipas Shoqatës së Qiradhënësve, praktika gjyqësore thotë se interesi i qiradhënësit për të marrë informacion për një qiramarrës të mundshëm duhet të peshohet kundrejt interesit të qiramarrësit për të mbrojtur të dhënat e tij personale. “Prandaj, qiradhënësi ka të drejtë të bëjë pyetje vetëm në masën që ka një interes të justifikuar, të arsyeshëm dhe të mbrojtur për t’iu përgjigjur pyetjes së tij. Në këtë kontekst, pyetja për shtatzëninë konsiderohet e papranueshme”, thuhet nga shoqata.

Qiradhënësi nuk ka të drejtë të kërkojë atë lloj informacioni dhe qiramarrësi nuk është i detyruar të japë informacion për shtatzëninë përpara se të vendoset në banesë. Shoqata e Qiradhënësve vazhdon duke shtuar se qiradhënësi nuk mund të ndalojë pranimin e pasardhësve në banesë as me një klauzolë formale, as me rregullore individuale kontraktuale.

The post Krizë me banesa në Gjermani appeared first on Alsat.