Në hapësirat e Drejtorisë për udhëheqjen e librave amë, drejtori z. Emir Sulejmani ka realizuar takim shumë miqësor me udhëheqësinë e Sindikatës së pavarur të kësaj drejtorie.

Në takim u diskutuan çështje në lidhje me të punësuarit, avansimi i tyre, të drejtat kolektive si dhe për përmisimin e kushteve të punës të të punësuarve në këtë drejtori.

Nga drejtori morën garanca se marërveshja kolektive e nënshkruar më herët do të respektohet në përpikmëri me të gjitha pikat që përmban ajo.

Gjithashtu drejtori e siguroi udhëheqësinë e Sindikatës se do të bëj gjithçka që është kompetencë e tij për të arritur nivelet e kënaqëshme të pagave të të punësuarve.

Të dy palët u dakoruduan që takimet e ngjajshme të vazhdojnë edhe në të ardhmen për të arritur synimet e përbashkëta.

https://www.facebook.com/photo?fbid=543663911279554&set=a.231344199178195