Ministri i Transportit dhe Lidhjeve Blagoj Boçvarski në një intervistë për MIA sqaron se sipas kontratës, sipas ligjit dhe programit të Qeverisë, pas fillimit të zbatimit të kontratës, kontraktuesi fillon me të gjitha procedurat e projektimit dhe pasi të ketë përfunduar projektimi i shpronësimit të seksioneve të caktuara, do të fillojë puna në terren.

– Janë prova gjeomekanike dhe gjeoteknike të trasesë, sepse janë prova kyçe që kur projektohet të realizohet saktë dhe që gjatë ndërtimit të mos kemi asnjë problem. E kam thënë shumë herë deri më tani, problemi p.sh. me Kërçovë-Ohër është pikërisht nga provat e dobëta gjeomekanike, nga projekti i keq, nga projekti i vjetër që është bërë në të kaluarën për të ngarkuar sot ndërtimin tonë, dhe ne vazhdimisht. kthehuni te plotësimi i projekteve dhe provave shtesë për të përfunduar projektin. Dhe nuk kushton shumë kohë dhe shumë para. Sot ky proces që po fillon kompania, fillon me projektimin, mobilizimin, rilevimin e terrenit, menjëherë pas kësaj do të fillojë me dorëzimin e projekteve urbanistike, për miratimin e trasesë dhe paralelisht me atë. , do të fillojë me ngritjen e kampeve për punëtorët, për stafin inxhinierik, të cilët do të fillojnë punën në terren. Është përcaktuar sipas marrëveshjes dhe sipas marrëveshjes së tillë secila palë duhet të vazhdojë ta realizojë obligimin e vet që sa më shpejt t’i përfundojmë këto seksione që të vihen në funksionim për qytetarët, thotë Boçvarski.

Ministri theksoi se është planifikuar të fillojë procedurat, projektimi dhe të gjitha procedurat për të katër seksionet menjëherë, ndërsa për segmentin Trebenishtë-Strugë-Qafëthanë ka ende disa analiza që janë duke u bërë për të paraqitur planin e projektit të ardhshëm në NPRRSH për të përcaktuar itinerarin.

– Në raport me seksionet e tjera, tashmë kemi një pasqyrë më të qartë se ku kalon itinerari dhe pikërisht për këtë, kompania tashmë mund të nisë projektimin dhe të fillojë punën më pas. Kështu që fillimi i punimeve të ndërtimit do të thotë edhe mobilizim nga personeli inxhinierik, te mekanizimi, te punëtorët që do të hyjnë në terren dhe do të realizojnë se çfarë do të bëhet sipas dokumentacionit të projektit. Jam i bindur se një projekt më cilësor, pra një projekt apo një projekt bazë për ndërtim, do të çojë më tej që projekti i ndërtimit të shkojë më shpejt, më thjeshtë dhe nuk do të kemi probleme gjatë realizimit të aktiviteteve të ndërtimit. Pra kur kemi dokumentacion të mirë teknik jam i sigurt se ndërtimi do të shkojë shumë më mirë, analiza të mira ndërtimi do të ecë më shpejt, nëse kemi analiza të dobëta në fillim për trasenë për terren atëherë do të kemi shumë probleme deri në fund. të punimeve ndërtimore dhe projekti do të zgjasë me realizimin mund të zgjasë më shumë, përfundoi Boçvarski.