Këshilli i Evropës nuk sheh “asnjë përparim” në zbatimin e rekomandimeve për të parandaluar korrupsionin midis parlamentarëve dhe gjyqtarëve zviceranë, sipas një raporti të publikuar sot.

Grupi i Shteteve të Këshillit të Evropës për Luftën kundër Korrupsionit (Greco) i bëri 12 rekomandime Bernës në raportin e vitit 2016 për parandalimin e korrupsionit tel parlamentarët, gjyqtarët dhe prokurorët, por gjashtë vjet më vonë – vetëm pesë nga 12 rekomandimet u zbatuan ose u “zgjidhën në mënyrë të kënaqshme”, shkruhet në raport.

Autorët e raportit shprehin keqardhje që deputetët “nuk kanë ende një organ të dedikuar për këshilla mbi integritetin e tyre dhe nuk marrin trajnime për këtë” dhe se deklaratat e deputetëve ende “nuk përmbajnë të dhëna sasiore ose informacione për detyrimet e tyre dhe nuk janë ende subjekt kontrolli nga shërbimet e Kuvendit”, shton Greco.

Sa i përket gjyqtarëve dhe prokurorëve, raporti shpreh keqardhjen që nuk u morën asnjë masë “për të shqiptuar dënime të tjera përveç shkarkimit në rast të shkeljes së detyrave të tyre”.

“Gjyqtarët ende ua japin një pjesë të pagave partive politike”, njofton Greco për refuzimin e nismës popullore në referendum.

Këshilli i Evropës, i cili përbëhet prej 46 vendeve, vëren megjithatë se masat e marra për zbatimin e rekomandimeve për gjyqtarët janë më “inkurajuese” sesa në rastin e deputetëve.