Ministri i Vetëqeverisjes Lokale, Risto Penov, tha se qëndrimi i SHBA-së ishte i qartë, se, nëse ndryshimet kushtetuese nuk bëhen në afatin, Maqedonia e Veriut bën problem në NATO.

“Dhe ajo do të jetë në rrugën euroatlantike do të lihet anash, por qasja ndaj Maqedonia do të jetë ndryshe”, tha Penov.

Ministri Penov tha se kjo është një betejë e rëndë. Ai përmendi shembullin e Kosovës, dhe zhvillimet atje, duke thënë se incident i duhet atij, i cili duhet ta mbulojë luftën në Ukrainë.

“Atij i cili dëshiron ta përhap luftën në vatra të reja, ne do të jemi naiv dhe do të jemi mish për top për strategji të tilla. Pa dalim sa je i nevrikosur me aktorët e brendshëm sa i donë sllavëfolësit apo rusofilët, ose Putinin, nuk është me rëndësi. Tani duhesh ta shohësh se je i përdorur”, tha Penov.