Paralelisht me procesin e skriningut, Sekretariati për çështje evropiane në përputhje me kompetencën e vet për të koordinuar procesin e negociatave të anëtarësimit, filloi edhe me aktivitetet për përgatitjen e udhërrëfyesve, që jemi të detyruar t’i përgatisim sipas metodologjisë së re. Në organizim të SÇE nga data 12-14 qershor 2023, janë duke u mbajtur punëtori tematike për përcaktimin e qasjes metodologjike lidhur me hartimin e udhërrëfyesve për Sundimin e Ligjit, Funksionimin e Institucioneve Demokratike dhe Reformën e Administratës Publike, të cilat janë të nevojshme në Klasterin 1 – Vlerat Themelore.

Në punëtori morën pjesë përfaqësues nga institucionet përkatëse: Ministria e Brendshme, Ministria e drejtësisë, Ministria e shoqërisë ingormatike dhe administratës, Ministria e fiancave, Ministria e punës dhe politikës sociale, Avokati i popullit, Kuvendi, Sekretariati gjeneral, Kabineti i zëvendës kryeministrit për qeverisje të mirë, autoritetet gjyqësore, Komisioni shtetëror për parandalimin e korrupsionit, Komisioni shtetëror i zgjedhjeve dhe Agjencioni për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele. Punëtoritë u përkrahën nga projekti Mbështetja Nordike për Progresin e Maqedonisë së Veriut, i implementuar nga UNOPS.