Bashkëbisedim vëllazëror sot me ministrin e administratës publike të Republikës së Malit të Zi, Marash Dukaj, me të cilin biseduam mbi bashkëpunimin e shkëlqyeshëm bilateral mes vendeve tona që kanë një horizont të përbashkët, atë drejt Bashkimit Europian.

Ruajtja e stabilitetit rajonal dhe jetësimi i perspektivës më progresive mbi vlerat europiane janë qëllimet tona prioritare si dy vende anëtare të NATO-s.

Shpreha vendosshmërinë e shumicës parlamentare të vendit tonë për miratimin e ndryshimeve kushtetuese që janë mekanizëm i përforcimit të demokracisë dhe respektimit të të drejtave të komuniteteve.

Përvoja e deritanishme negociuese e Malit të Zi me Bashkimin Europian padyshim se është pikë e vlefshme orientuese në rrugëtimit tonë europian.

https://www.facebook.com/photo?fbid=823577029136421&set=pcb.823577219136402